SIT IN MANIFESTAZIONE BANCARI PIAZZA VERDI

PALERMO 30.01.2015- SIT IN MANIFESTAZIONE BANCARI PIAZZA VERDI
© STUDIO CAMERA